Diana

Diana. Rímska bohyňa lovu a mesiaca, ochrankyňa žien. Ako takmer všetkých bohov, aj Dianu Rimania prevzali z gréckych mýtov, bola obdobou gréckej Artemis. Jej rodičmi boli najvyšší boh Zeus (resp. Jupiter v Ríme) a titánka Léto, jej bratom-dvojčaťom bol Apolón. Dyana/Artemis bola iná ako väčšina antických bohov. V sídle bohov, na Olympe, sa zdržiavala len málo. Radšej trávila čas v lesoch v spoločnosti lesných nýmf a zvierat. Bola panenskou bohyňou, a nepoškvrnenosť vyžadovala aj od svojej družiny. Artemis bola v antike považovaná za veľkú krásavicu. Jej krása bola ale iného druhu, ako zmyselná krása Afrodity, dôstojná krása Héry alebo vyzývavá krása Athény. Jej krása bola dievčenským pôvabom športovkyne, ktorú je možné vidieť na kúpaliskách a vo fitnescentrách.