Montáž dverí a dverové príslušenstvo

Nákup dverí väčšinou sprevádza zvažovanie mnohých možností, spomedzi ktorých sa snažíme vybrať tie najideálnejšie dvere, čo sa budú najlepšie hodiť pre daný účel. Vrátane samotného typu dverí je dôležité taktiež zvážiť aj výber materiálu, z ktorého sú dvere vyrobené. Populárnymi voľbami sú najmä drevené či sklenené dvere, prípadne kombinácia týchto dvoch materiálov. Kým o drevo […]

Úloha cudzej zmenky a jej náležitosti

Zmenky sa zaraďujú medzi cenné papiere a ide vlastne o dokumenty, ktoré zabezpečujú obchodnú transakciu. Rozdeľujú sa na vlastné a cudzie zmenky, pričom ich rozdiel spočíva napríklad v počte osôb, ktoré vystupujú v tomto zmenkovom vzťahu a taktiež aj v tom, kto je vystaviteľom zmenky a kto dlžníkom. Konkrétne v cudzia zmenka Ezmluva sa podľa […]