Občianske združenia sa spravidla nezakladajú so zámerom zbohatnúť, dosiahnuť znamenitý zisk, ale pre ich fungovanie sú charakteristické iné kritéria, vzťahujúce sa na poskytnutie pomoci, zlepšenie fungovania v danej oblasti, či už ide o vzdelanie, šport, kultúru a podobne. Častokrát sú to práve občianske združenia, ktoré prinášajú nové myšlienky, vízie a majú inovatívny prístup k oblastiam, ktoré už existujú, ale vyznačujú sa určitými pevnými pravidlami, stanovami a štruktúrami. Občianske združenia prinášajú niečo nové, obohacujú náš svet, ktorý poznáme v určitých medziach a preto sa vyznačujú nezameniteľným prínosom pre spoločnosť, jej vývoj a napredovanie v jednotlivých smeroch.

pomoc vo forme dotácií a zbierok

Financie získané zo samotného fungovania združenia sa využívajú na jeho následné zveľaďovanie a zisk sa nerozdeľuje medzi členov občianskeho združenia. Celý projekt je určitou misiou, keďže občianske združenia sa zaraďujú k charitatívnym organizáciám, určitým naplnením a sprostredkovaním prvotného zámeru do dnešnej reality. Či už sú to lesné kluby pre deti, kde sa deťom poskytuje novodobý spôsob výučby v porovnaní s klasickou materskou školou, alebo zbierky pre znevýhodnených občanov, utečencov, ktoré vystupujú pod záštitou občianskych združení, cieľ je ten istý. Pomôcť, podporiť, vylepšiť bytie jednotlivcov a skupín a umožniť im slobodný a plnohodnotný život.

spolupatričnosť členov združenia

Občianske združenie založenie predstavuje súbor jednotlivých krokov, ktoré sú potrebné k samotnému vzniku a k realizácii daného projektu. Aby vôbec došlo k jeho vzniku, vyžaduje sa prítomnosť minimálne troch osôb, aj keď občianske združenie môže byť v konečnom výsledku, tvorené nielen fyzickými, ale aj právnickými osobami. Podáva sa návrh na registráciu občianskeho združenia, čo je ďalší nevyhnutný a nezanedbateľný krok v procese samotného založenia združenia. O schválení rozhoduje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ktoré prijíma prislúchajúce dokumenty a schvaľuje vznik a založenie organizácie.