Požiarne dvere slúžia na to, aby odolávali určitý čas požiaru, respektíve zabránili jeho prechodu cez požiarny uzáver. Základom každých protipožiarnych dverí je ich špecifikácia, ktorú určuje kód požiarnej odolnosti. Podľa tohto kódu vieme presne, z akého materiálu sú dvere zhotovené a poznáme z neho aj ich vlastnosti. Kód obsahuje časový údaj a rovnako aj údaj EI a číselnú hodnotu, brániacu šíreniu tepla, prípadne EW a číselnú hodnotu, obmedzujúcu šíreniu tepla. Základom je druh použitej konštrukcie. Označenie D3 majú drevené dvere, označenie D2 majú dvere zhotovené z horľavých aj nehorľavých materiálov a označenie D1 majú oceľové zhotovené výlučne z nehorľavých materiálov. Pokiaľ máte podľa požiarnej špecifikácie kód EI30 D3, môžete použiť protipožiarne dvere drevené, ale ak vzhľadom k umiestneniu dverí a frekvencii otvárania prípadne frekventovanému priechodu je vhodnejšie použitie oceľových, určite doporučujem oceľové. Tie spĺňajú aj parametre drevených. Neplatí to však opačne. Ak máte v projekte pri špecifikácii materiálu kód D1, neviete tieto dvere nahradiť D3, teda drevenými. Pri následnej kolaudácii by Vám tieto dvere neuznali.

protipoziarne dvereprotipoziarne dvere

 

 

Drevené protipožiarne dvere musia byť certifikované a môžu byť aj do pôvodnej zabetónovanej zárubne, čiže nie je nutné meniť pôvodnú zárubňu, hlavne ak rekonštruujete a viete ušetriť na cene protipožiarneho uzáveru. To isté platí aj pri oceľových požiarnych dverí, ktoré je možné osadiť do zabetónovanej pôvodnej zárubne. Platí však dôležité pravidlo, že zárubňa musí byť v medziach kolmosti a to +- dva milimetre/dvetisíc milimetrov. Pri väčšom prehnutí hrozí, že dvere do zárubne neosadíte, keďže z dverí nie je možné upravovať horný falc, zužovať šírku, či iné úpravy. Jediná možná úprava, aj to len pri drevených protipožiarnych dverách, je ich spílenie odspodu do dvadsať milimetrov.

protipožiarne dvere

 

 

Súčasťou požiarnych uzáverov býva zvyčajne zatváracie zariadenie, takzvaný samozatvárač. Slúži na korektné uzatvorenie požiarnych dverí či uzáveru. Musí byť samozrejme funkčný a musí mať požiarny certifikát.