Business

Boj proti schránkovým firmám – zákon o rpvs.

Čo sa deje v zákulisí vysokej politiky poväčšine široká verejnosť nemá prehľad. Jedine v prípade, že by bola jej súčasťou. Keďže ale štát a jeho inštitúcie je zriadený v prvom rade za účelom slúžiť v prospech občanov, o všetkých činnostiach, ktoré sa občanov priamo alebo nepriamo dotýkajú, by mal štát informovať. Nakladanie s finančnými prostriedkami vychádzajúcimi zo štátnej pokladnice je jedna zo spomínaných aktivít. Do štátnej pokladnice prispieva každý pracujúci občan svojimi daňami. Mal by preto vedieť aj o účele použitia týchto peňazí. Podvodné machinácie tu vždy boli a pravdepodobne ešte dlho budú. Vlády ale našťastie z času na čas prídu s opatreniami, ktoré prinášajú aspoň mierny dojem, že sa podnikajú určité kroky za účelom zlepšenia tejto neblahej situácie.

Peniaze

Kauzy, kde hlavnú úlohu zohrávajú takzvané schránkové firmy, bolo v minulosti niekoľko. Schránkové firmy sú poväčšine založené za účelom podvodnej činnosti. O takejto firme sa zvyčajne veľa nevie, sídlom je len schránka prevažne niekde v daňovom raji, nemá žiadnych zamestnancov alebo jej spravovanie vedú dosadené osoby. Schránkové firmy vystupujú mnohokrát aj pri obchodoch, ktoré uzatvára štát a verejné inštitúcie. Keďže konečný užívateľ výhod pri štátnych zákazkách nie je známy, politici alebo iní činitelia, ktorí sa zo zákona nemôžu o takéto zákazky uchádzať, dokážu takýmto spôsobom zákon obísť. Na tieto účely bol preto zriadený zákon o RPVS – register partnerov verejného sektora. Všetci koneční užívatelia výhod – dotácií, príspevkov, ziskov týkajúcich sa verejných zákaziek alebo iných pohľadávok, musia byť v prvom rade registrovaní. Podľa zákona o RPVS musia títo partneri zadať všetky pravdivé údaje o sebe a svojej firme, ináč im hrozia pokuty. Zákon sa tak do určitej miery snaží o zachovanie transparentnosti a potlačenie korupcie v štáte.

Zlocin

Keďže konečný užívateľ výhod pri štátnych zákazkách nie je známy, politici alebo iní činitelia, ktorí sa zo zákona nemôžu o takéto zákazky uchádzať, dokážu takýmto spôsobom zákon obísť. Na tieto účely bol preto zriadený zákon o RPVS – register partnerov verejného sektora. Všetci koneční užívatelia výhod – dotácií, príspevkov, ziskov týkajúcich sa verejných zákaziek alebo iných pohľadávok, musia byť v prvom rade registrovaní. Podľa zákona o RPVS musia títo partneri zadať všetky pravdivé údaje o sebe a svojej firme, ináč im hrozia pokuty. Zákon sa tak do určitej miery snaží o zachovanie transparentnosti a potlačenie korupcie v štáte.