Ekonomika

Slovensko má veľmi dobré podmienky pre rozvoj cestovného ruchu. Nevyužíva ich však dostatočne. Devízové príjmy z cestovného ruchu sa stali jedným z hlavných zdrojov hrubého domáceho produktu. Príjmy z aktívneho cestovného ruchu na Slovensku síce rastú, ale stále klesá percentuálny podiel turistov. Čo brzdí rozvoju cestovného ruchu? Nedostatočný a negatívny obraz Slovenska v zahraničí. Ľudia […]