Nezařazené

Dotazníkové šetrenie

U diplomových prác má študent / ka preukázať vlastnú schopnosť vedeckého bádania a aktívna znalosť aplikácie týchto poznatkov do praxe. Či už vlastným návrhom riešenia nejakého problému, alebo napríklad prevedením empirických a dotazníkových prieskumov a podobne. Je tiež nutné, aby bol študent / ka schopný preukázať hlbšiu znalosť riešenej oblasti v teoretickej rovine spoločne so schopnosťou získať a vyhodnotiť informácie. Nevyhnutná je tiež správna aplikácia odborných termínov v zadanej úlohe spolu s rešpektovaním a aplikácií formálnych požiadaviek v tejto úlohe.

Tápete v téme

Všetky tieto činnosti potom smerujú k vyhotoveniu a odovzdanie hotových diplomových prác, ktoré sú potom určené k obhajobe, za predpokladu kladného hodnotenia vedúceho a oponenta diela pred komisiou v štátnej záverečnej skúšky. Poznáte to moc dobre. Vyhotovenie zadanej úlohy alebo iného zadanie dokáže nepríjemne potrápiť nejedného študenta. Tápate v téme, o ktorom musíte do budúceho týždňa napísať zadanú úlohu? Neviete, kde vyhľadať relevantné informácie alebo nemáte dostatok času?