Záhrada a dom

Komunitné záhrady – spôsob ako sa neodcudziť

Myslíme si, že sme dostatočne SOCIALIZOVANÍ, veď komunikujeme cez SOCIÁLNE siete. Pravda je ale smutná. Čím bližšie máme k sebe vďaka mobilným telefónom, tabletom, notebookom a počítačom, tým sme si vzdialenejší. Živíme v sebe túto ilúziu, aby sme si nemuseli priznať, že sme vymenili vlastné pohodlie za skutočný život. Že v skutočnosti sa cítime oveľa viac izolovaní a odcudzení, ako kedykoľvek predtým.

pěstování

Myšlienka komunálnych záhrad je myšlienkou, ktorá nás chce vytiahnuť zo štyroch stien naspäť medzi ľudí, pod modré nebo, do zelenej oázy.  Aj napriek tomu, že sme obyvateľmi mestských bytových domov, môžeme to zažívať. Treba sa prejsť po našom okolí s otvorenou mysľou. Možno už existuje nejaké takéto miestečko a my sa budeme môcť pridať. Alebo buďme iniciátormi, rozšírme tento nápad medzi najbližšími susedmi a ešte ďalšími susedmi, a vybudujme spoločnými silami úplne novú komunitnú záhradu.

Budeme na to potrebovať miesto. Pri našej prechádzke s otvorenou mysľou sme určite na nejaké natrafili. Potrebuje zistiť vlastníkov a skúsme sa s niektorým z nich dohodnúť o nájme. Dohoda musí byť samozrejme potvrdená aj písomne.
Teraz, keď už máme miesto, môžeme začať s terénnymi úpravami. A tu už neexistuje žiadne pravidlo, okrem pravidla, že sa musíme o všetkom radiť s ostatnými členmi. Potrebujeme si ujasniť účel, ktorý budeme sledovať a prispôsobme tomu vizuál záhrady. Účelom môže byť dopestovanie vlastných produktov, alebo okrasná záhradka, alebo oddychové miesto s lavičkami, alebo … čokoľvek. Alebo vyčleňme pre všetky tieto aktivity kúsoček miesta.

zahrádka

Je čas sa aj rozhodnúť, komu bude naša komunitná záhrada sprístupnená. Ak ide o miesto, ktoré nie je oplotené, tak sa rozhodovať nemusíme. Ak je za plotom, môže byť určená iba členom, alebo aj širokej verejnosti. Je to na nás.
To, že budeme priaznivcami nejakej komunitnej záhrady, nám sprostredkuje živé stretávanie sa s ľuďmi. Budeme mať možnosť vstať od počítačov, nebyť sami a pracovať so zemou. Ak sa rozhodneme niečo dopestovať, prispejeme k ekológii miesta, ak to bude potravina, tak aj k svojmu zdraviu. Ak to budeme robiť srdcom, tak to bude zábava. A ak to bude zábava, tak to bude aj oddych.