Nezařazené

Technológia môže uľahčiť zhromažďovanie a analýzu dôkazov

Ľudia však zisťujú, že je čoraz ťažšie čítať, analyzovať a hodnotiť toľko údajov, keď sa snažia porozumieť konkrétnej téme, procesu nazývanému syntéza dôkazov . Ide o premenu veľkých vedeckých výskumov – článkov, správ a údajov na spoľahlivé a stráviteľné dôkazy, ktoré môžu informovať manažment alebo politiku.
 obchodování.jpg
Ak sa teda ľudia môžu snažiť vyrovnať sa s narastajúcim objemom dôkazov potrebných na vybudovanie účinnej a pevnej politiky, aké je riešenie? Myslíme si, že kľúčom je technológia. S dostupnými softvérovými nástrojmi a pracovnými postupmi môžu byť stroje ponechané na namáhavej práci, aby sa ľudia mohli sústrediť na plánovanie, myslenie a prácu. To nás priviedlo k tomu, aby dvaja z nás (Neal a Martin) vytvorili seriál Evidence Synthesis Hackathon .
 
Táto iniciatíva bola spustená v roku 2017 s cieľom spojiť popredných a novovznikajúcich výskumných pracovníkov, odborníkov z praxe a softvérových vývojárov, aby vytvorili nové nástroje a rámce, ktoré podporujú syntézu dôkazov . Odvtedy boli tri hackathons – dva v Štokholme a jeden v Canberre. Nakreslili účastníkov z 13 krajín na šiestich kontinentoch a viedli k začatiu 19 projektov.
 
Jedným z takýchto projektov sú automatizované reporty metafor , ktoré automaticky zapisujú metódy a výsledky textu pre konkrétny štatistický model (metaanalýza). Tým sa zabezpečí, že všetky relevantné informácie budú zahrnuté do každej správy konzistentným a spoľahlivým spôsobom.
 mikroskop.jpg
Medzi ďalšie projekty patria nástroje, ktoré pomáhajú výskumným pracovníkom vizualizovať databázy štúdií, ktoré pomáhajú identifikovať medzery v globálnych poznatkoch a tie, ktoré získavajú informácie z dokumentov, ako sú dôležité údaje, ktoré opisujú miesto štúdia alebo jeho zistenia. Vytvorili sme aj diskusné dokumenty, ktoré zavádzajú nové spôsoby, ako premýšľať o syntéze dôkazov.
 
Hackathons, a ďalšie digitálne projekty tohto druhu, sú jedným zo spôsobov, ako vytvoriť komunitu praxe, ktoré spoločne produkujú voľne prístupné nástroje a pracovné toky. To pomáha zaistiť, že nástroje môžu hovoriť navzájom a znižuje riziko, že sa vyrobí veľa rôznych nástrojov, ktoré robia to isté.