Business

Spustite službu Virtual Assistant Business

Všade už existujú podniky, podnikatelia a začínajúce spoločnosti, ktoré potrebujú ďalšiu pomoc. Typ pomoci, ktorú potrebujú, je zvyčajne poskytnutý iným typom profesionála, ktorý je známy ako virtuálny asistent.
Čo robí virtuálny asistent robiť?
Virtuálny asistent (VA) je niekto, kto riadi rutinné úlohy, zvyčajne online alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie s klientom. Úlohy sa líšia zložitosťou a potrebnými zručnosťami, ale majú spoločné to, že ich potrebujú podniky, ale nemusia byť vykonávané na mieste v mieste podnikania. V závislosti od zručností a záujmov virtuálneho asistenta, medzi službami, ktoré môže ponúknuť, sú:podnikatel.jpg

 • účtovníctva
 • Správa databáz
 • Publikovanie elektronických spravodajcov
 • Plánovacie podujatia
 • Internetový marketing a sociálne médiá
 • Tvorba prezentácií
 • Služby marketingovej podpory
 • Riadenie projektov
 • Nákup produktu
 • výskum
 • Telefónne odpovedanie
 • Zákaznícka podpora
 • prepis
 • Návrhy a údržba webových stránok
 • Marketing sociálnych médií
 • blogovanie
 • Spracovanie textu
 • Písanie, korektúry a úpravy dokumentovzávislost.jpg

Koľko budete robiť?
Množstvo peňazí, ktoré môžete urobiť ako virtuálny asistent, bude závisieť od vašich zručností a skúseností, počtu fakturovateľných hodín týždenne, ktoré pracujete, a do určitej miery na geografickej oblasti, na ktorú sa zameriavate. Mnohí virtuálni asistenti v USA začínajú účtovať 20 až 35 USD za hodinu a potom zvyšujú svoje sadzby, keď dopyt po ich službách rastie. 
Ako dvaja profesionálni virtuálni asistenti začali podnikať
Rovnako ako veľa vecí, neexistuje ani jeden spôsob, ako začať virtuálny asistent podnikania. Avšak, tam sú niektoré prvé kroky, ktoré by ste mali vziať bez ohľadu na konečnú cestu budete nasledovať. Prvá vec je zhodnotiť vaše silné a slabé stránky. V čom si dobrý? Aké máte schopnosti? To je dobré miesto, kde začať, pretože potrebujete vedieť, aké služby poskytnúť potenciálnej klientele, ako začnete marketing sami.
Kathy Goughenour je virtuálnym asistentom od roku 2001. V roku 2008 začala ExpertVATraining , virtuálneho asistenta vzdelávania a koučingu. Odporúča najprv identifikovať typy podnikov, ktorým chcete poskytovať služby, a služby, ktoré im chcete poskytnúť. "Potom sa nejaký výskum, aby zistili, či cieľový trh, ktorý ste si vybrali potreby, chce, a má peniaze na zaplatenie týchto služieb," dodáva.