Spoločnosť

Študovať sa oplatí

Rozhodne sa oplatí študovať ! To čo máme v hlave nám predsa nikto nezoberie. Dovolím si tvrdiť, že nedocenenie vzdelania vysokoškolsky vzdelaných ľudí nie je primárnou príčinou ich odchodu zo Slovenska . Urobil niekto vzdelanostný profil mladých ľudí, ktorí odišli za prácou do cudziny ? Koľko z nich je vysokoškolákov?  Myslím si, že sú tam zastúpené všetky vzdelanostné vrstvy. Nebudem rozoberať prečo sa tak deje.
Študovať a vzdelávať sa – určite sa oplatí.

jazyková škola

  • Študovať jazyky.

Dnes nie je znalosť cudzích jazykov nielen výhodou človeka ale aj nevyhnutnosťou. Cudzie jazyky vám pomôžu nielen v škole a práci, ale aj pri cestovaní po svete. Ak sa chcete naučiť nový jazyk, budete mať širokú škálu možností. Niektoré jazyky sú dobré pre obchodnú komunikáciu, iné vám budú užitočné v akejkoľvek časti sveta a ešte iné len preto ,že sú napríklad jednoducho len krásne a zaujímavé!

počítač

Ktoré jazyky študovať?

  • Anglický jazyk
  • Nemecký jazyk
  • Ruský jazyk
  • Španielsky jazyk
  • Čínsky jazyk

Ak ovládate tieto jazyky- viete sa dohovoriť skoro všade. Pokrývajú totiž väčšinu sveta A o to predsa ide. Všade vo svete môžeme mať priateľov. Môžeme si prečítať rôznu aj odbornú literatúru v cudzom jazyku. Budeme vzdelanejšími a múdrejšími.

  • Študovať tecniku

Ak k nej máme vzťah naozaj sa oplatí ju študovať. Je nielen krásna ale aj rozmanitá. Navyše je aj žiadaná. Na portáloch ponúkajúcich zaujímavo platenú prácu sú predsa technici v popredí. Možnosti je hneď niekoľko:

škola

  • Elektrotechnika
  • Strojárenstvo
  • Stavebníctvo

Sú to všetko oblasti, ktoré dlhodobo zaručia prácu. Sú v plnom rozmachu. Niet technickej oblasti, ktorá by bola málo perspektívna. Máme u nás výrobu automobilov- koľko ľudí je len v tejto jednej jedinej oblasti ! Rozmach stavebníctva v posledných rokoch je citeľný na každom rohu. Elektronika hýbe celým svetom . IT technológie sú aj hudbou súčasnou no hlavne hudbou budúcou.